Saturday, January 16, 2010

SEKAPUR SIREH SEULAS PINANG

Bismillahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia serta izinNya dapatlah kami menyiapkan blog tokoh kajian kami untuk subjek Cerpen Melayu (SKMM1043). Di kesempatan ini, kami ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih sebagai tanda penghargaan kami kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak dalam menyiapkan blog tentang tokoh kajian kami ini. Terima kasih yang tidak terhingga juga diucapkan kepada pensyarah kesayangan kami iaitu Dr. Mawar Shafei yang banyak memberikan tunjuk ajar, dorongan dan semangat kepada kami dalam usaha untuk menyiapkan blog ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada sahabat seperjuangan yang bertungkus lumus mengerah keringat untuk menyempurnakan blog tokoh kajian kami iaitu Usman Awang.

Untuk pengetahuan semua, blog yang kami sediakan ini adalah sebagai tanda ingatan dan penghargaan kami terhadap pejuang sastera yang tidak asing lagi dalam dunia kesusasteraan iaitu Allahyarham Dato' Usman Awang. Setiap perjalanan seni beliau khususnya bidang sastera dimuatkan dalam blog ini. Fokus utama blog ini hanya dalam bidang CERPEN. Blog yang kami sediakan ini juga merupakan sebahagian daripada markah penilaian untuk subjek cerpen Melayu (SKMM1043) semester ke-2 bagi sesi pengajian 2009/2010 di bawah program Persuratan Melayu, Pusat Pengajian Bahasa, Kebudayaan dan Kesusasteraan Melayu (PPBKKM), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.


Blog ini juga akan dinilai oleh pensyarah kursus Cerpen Melayu (SKMM1043) iaitu Dr. Mawar Shafei yang juga merupakan Ketua Program di pusat pengajian kami. Pembahagian blog ini meliputi biografi tokoh, karya dan sumbangan, anugerah dan pengiktirafan. Selain blog Usman Awang, terdapat juga blog-blog dari kumpulan lain yang mengkaji tokoh seperti Zaharah Nawawi, Salmi Manja, Awam il-Sarkam, Ali Majod, Ishak Hj Muhammad, Abdullah Tahir, Mana Sikana, A. Samad Said dan Hamzah Hussain.

Akhir kata, kami amat mengalu-alukan cadangan dan komen daripada semua dalam usaha untuk memperbaiki lagi tugasan kami ini.

***SELAMAT MELAYARI BLOG USMAN AWANG***
No comments:

Post a Comment