Tuesday, January 12, 2010

BIBLIOGRAFI

Dinsman dan Sutung Umar Rs. 1983. Sikap dan Pemikiran Usman Awang. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.


Dinsman (peny). 1995. Koleksi Terpilih Usman Awang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Hamzah Hamdani. 2003. Usman Awang: Penghubung Sastera Moden dengan Akar Umbi. Johor Bharu: Yayasan Warisan Johor.


Muhammad Haji Salleh. 2006. Seorang Penyair, Sebuah Benua Rusuh: Biografi Usman Awang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Othman Puteh. 1999. Mutakhir Abad 20 Kumpulan Cerpen dan Puisi Tongkat Warrant Seniman Agung. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributions Sdn. Bhd.


Usman Awang. 1963. Degup Jantung. Kuala Lumpur: Pustaka Melayu Baru.Usman Awang. 2005. Kami Yang Terlibat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Zurinah Hassan. 2006. Sasterawan Negara: Usman Awang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

No comments:

Post a Comment